LOCATION

KASEN OMAKASE

101 Le Thi Rieng, Pham Ngu Lao Ward, District 1,

Ho Chi Minh City, Vietnam.

Opening hours:

Lunch: 10:30 AM - 2:00 PM

Dinner: 5:30 PM - 10:00 PM
 

CONTACT

❀ TEL: 0899 855 101

❀ MAIL: info@kasen.vn

Join our journey:

  • Facebook
  • Instagram
  • Facebook
  • Instagram

KASEN OMAKASE


101 Lê Thị Riêng, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1,  Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.
❀ TEL: 0899 855 101
❀ MAIL: info@kasen.vn
Xem thêm thông tin tại Fanpage và Instagram của chúng tôi:
@kasenvn