Appetizers and Refreshments at Kasen


Appetizers: Eggplant Miso, Seafood Ceviche, Beef Tacos, and Salmon Toast with glasses of White Wine

Appetizers and refreshments at Kasen. Perfect for solo dining or big groups!

Ăn tối một mình hay cần một nơi hội họp với bạn bè, đối tác? Khai vị cùng với những món ăn nhẹ ở Kasen sẽ đáp ứng nhu cầu của bạn một cách hoàn hảo!

  • Facebook
  • Instagram

KASEN OMAKASE


101 Le Thi Rieng, Pham Ngu Lao Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.
❀ TEL: 0899 855 101
❀ MAIL: info@kasen.vn
Join our journey on IG and FB
@kasenvn