Beauty in Simplicity


Kasen Omakase: Tuna Sashimi, Saba Nigiri, Salmon Nigiri, Scallop Nigiri, Albacore Nigiri, Foie Gras Nigiri, and Crab Handroll. Kodawari Umeshu Plum Wine and Ume Highball Cocktail

There is beauty in simplicity.


Come to Kasen for the freshest, most delicious sushi.

 

Đơn giản nhưng tinh tế.


Hãy đến Kasen để thưởng thức sushi tươi và ngon nhất với phong cách hoàn toàn mới!