Scallop Nigiri (Hotate)

Updated: Jun 6, 2018


Fresh Bay Scallops from Hokkaido, Japan.


Simple, yet perfect. No soy sauce needed.

Sò điệp tươi được nhập trực tiếp từ vùng vịnh Hokkaido, Nhật Bản.


Đơn giản thôi, nhưng hoàn hảo.

Bạn sẽ không cần chấm thêm nước tương khi thưởng thức.

  • Facebook
  • Instagram

KASEN OMAKASE


101 Le Thi Rieng, Pham Ngu Lao Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.
❀ TEL: 0899 855 101
❀ MAIL: info@kasen.vn
Join our journey on IG and FB
@kasenvn