SnippetMedia Vietnam visits Kasen


Thank you to SnippetMedia Vietnam for coming to Kasen!

It was such an honor for Master Sushi Chef Murata to serve you his unique style of Omakase Sushi.

 

Cám ơn SnippetMedia Vietnam đã đến thăm nhà Kasen!

Được thể hiện và phục vụ cho các bạn phong cách Omakase "đặc sản" của mình, là niềm vinh hạnh của Master Sushi Chef Murata.