White Tuna Nigiri (Albacore)

Updated: Jun 6, 2018


White Tuna (Albacore) Nigiri Sushi with Garlic Ponzu Sauce. Cá ngừ trắng với xốt Ponzu
White Tuna (Albacore) Nigiri

Albacore, or White Tuna, Sushi is quickly becoming one of the customer favorites at Kasen.

Chef Murata uses his special technique to soften the tuna before serving. In combination with the warm, soft rice it feels like a marshmallow in your mouth.


This dish is already topped with garlic ponzu sauce. And like most of our sushi, we highly recommend not dipping into soy sauce as it already tastes great on its own!

 

‘‘Albacore’’ Sushi (Cá ngừ trắng) đang nhanh chóng trở thành một trong những món ăn ưa thích nhất của khách hàng chúng tôi tại Kasen.


Đầu Bếp Chính Murata sử dụng kỹ thuật đặc biệt để làm cho cá trở nên siêu mềm. Kết hợp với cơm ấm tạo cảm giác miếng sushi như tan chảy trong miệng của bạn khi thưởng thức.


Món ăn này đã có nước xốt ponzu. Cũng như hầu hết các món, chúng tôi đặc biệt khuyên quý khách không dùng thêm nước tương, vì món ăn đã có vị rất ngon rồi!